Repo Icon

Soaica

Icon source soaicaRestores 10.3.x bằng MTerminal - 1.2

2.60/5 (5 投票数).

Vào Teminal gõ lệnh sau (su) xuống dong (alpine) xuống dòng (sh /unjb.sh) tương thích 32bit


Comments

No comment.